Dalai-lama: Opetuksia viisaudesta

"Opetan vain sitä, minkä olen itse kokenut" -Dalai-lama

Hänen Pyhyytensä Tenzin Gyatso, 14. Dalai-lama antoi "Bodhisattvan tien" opetukset aidon suullisen perinteen mukaisesti ensimmäisen kerran 1974 Bodhgayassa Intiassa ja 1985 Dignessä Ranskassa Alexander David-Neel -säätiön järjestämillä Tiibetin festivaaleilla. Alkuaan 1200-luvulla kootut Bodhisattvan tien 37 harjoitusta ovat elämänohjeita, joita noudattamalla voi saavuttaa sisäisen tasapainon.

Dalai-lama kohdistaa kirjan toisen osan "Madhyamikan avaimen" erityisesti Intiassa ja sen ulkopuolella asuville länsimaisille oppilailleen. Siinä hän on huomioinut opetustensa soveltuvuuden nimenomaan länsimaiselle mentaliteetille.

Dalai-lamalle myönnettiin 1989 Nobelin rauhanpalkinto. Tämä oli kunnianosoitus hänen humanistisesta ja pasifistisesta toiminnastaan yleisen maailmanrauhan säilymisen ja kansansa oikeuksien puolesta. Dalai-laman toiminta on aidon sisäisen etsinnän innoittamaa ja perustuu vuosituhansia vanhaan hengelliseen perinteeseen.
Kirjassa on Dalai-laman suomalaisille lukijoilleen kirjoittama esipuhe.