C.V. Agarwal: Buddhalaisuus ja teosofia

Tohtori Agarwal on kerännyt tähän kirjaan kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa suuresta työstä, jonka eversti H.S. Olcott on tehnyt buddhalaisuuden hyväksi. Tiibetiä lukuun ottamatta buddhalaisuus oli 19. vuosisadalla lähes hävinnyt Intiasta ja Sri Lankasta ja oli vähenemässä myös muissa maissa, vaikka ihmiset sydämeltään halusivat oppia ja harjoittaa dharmaa.

Tässä kirjassa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten buddhalaiset ja teosofit yhdessä työskentelivät kohottaakseen buddhalaisia ihanteita ja opetuksia arvonsa mukaiselle ja oikeutetulle paikalle.

70 sivua, 15,-