Besant: Jooga

Sisällys:

1. Joogan luonne
Maailmankaikkeuden merkitys, Tietoisuuden avautuminen, Itsen ykseys, Itsen avautumisen kehittymisen nopeuttaminen, Jooga on tiede, Kaksinainen ihminen, Mielen tilat, Samadhi, Joogakirjallisuus, Joidenkin sanojen määritelmiä, Jumala ulkopuolella ja sisässä, Tietoisuuden muutokset ja aineen värähtelyt, Mieli, Mielen tilat, Sisään- ja ulospäin kääntynyt tietoisuus, Pilvi

2. Ajattelukoulukunnat
Joogan suhde Intian filosofioihin, Mieli, Mieliruumis, Mieli ja Itse

3. Jooga tieteenä
Joogamenetelmät, Itsen luokse Itsen avulla, Itsen luokse ei-Itsen avulla, Jooga ja moraali, Mielen tilojen rakenne, Mielihyvä ja tuska

4. Joogan harjoittaminen
Mielen tilojen ehkäiseminen, Mietiskely siemenen kanssa ja ilman siementä, Mantrojen käyttö, Huomiokyky, Joogan esteet, Joogan harjoittamisen edellytykset, Meneminen ja tuleminen, Ruumiiden puhdistaminen, Kynnyksenvartijat, Valmistautuminen joogaan


96 sivua, 16,-