EDGAR CAYCEN KIRJOJA

Edgar Cayce (1877-1945) antoi elämänsä aikana itseaiheutetussa transsitilassa 14.256 selitystä, joka on maailman laajin dokumentoitu psyykkisen tiedon kokoelma. Edgar Caycen psyykkiset lausunnot käsittelivät maailman menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Hän antoi myös tuhansia lausuntoja ihmisten henkilökohtaisista elämäntilanteista ja diagnosoi sairauksia tarvitsematta nähdä potilasta. Hän määräsi sairauksiin erikoisia hoito-ohjeita, joilla potilaat paranivat. Kaikki tämä tieto on arkistoituna Virginiassa Yhdysvalloissa sijaitsevassa The Association for Research and Enlightenment -keskuksessa.

EGYPTIN PERINTÖ
Kirja keskittyy 12.500 vuoden taakse muinaisessa Egyptissä ja ylipappi Ra Tan elämäntarinaan. Tämä aikakausi oli muinaisen Egyptin todellinen perintö tuleville ajoille. Myöhemmät dynastiat jäljittelivät tieteessään, uskonnossaan ja taiteessaan aiempia tapahtumia, jotka antoivat sysäyksen myöhempien kausien kulttuurille ja kosmologialle. Edgar Caycen mukaan tämä perintö löydetään uudelleen. Se tulee antamaan syvällistä tietoa paitsi dynastisen Egyptin historiasta myös koko fyysisestä ja henkisestä kehityksestä tällä planeetalla nykyaikaan asti ja vielä tästä eteenpäin. Ennen kuin kertomus Ra Tan kaudesta alkaa palaamme ajassa taaksepäin yli 10 miljoonaa vuotta. 19 €

MAAPALLON MUUTOKSET
Maapallomme ja ihmiskuntamme on vuosituhannen vaihteessa suurien henkisten ja fyysisten mullistusten kohteena. Kirjassa käsitellään menneitä ja tulevia tapahtumia ja annetaan neuvoja siihen, miten parhaiten selvitään näistä muutoksista. Kirjan luvuista mainittakoon: Maapallon muutokset tällä hetkellä. Maita vajoaa, maita nousee. Valmistautuminen uuteen aikakauteen. Maapallon menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Psyykkisen ja tieteellisen aineiston vertailua. Psyykkinen näkökanta. 19 €

VÄRIT JA EDGAR CAYCE
Kirjan tekijä taiteilija Roger Lewis on yhdistänyt ainutlaatuisesti värisymboliikkaan monenlaisia näkökulmia. Esitys alkaa värisymboliikan tieteellisellä tutkimuksella. Tämän jälkeen hän selvittää, miten Cayce valveilla ollessaan tulkitsi eri värejä, kun ne olivat ihmisen ympärillä valojen virtana. Lisäksi hän tarkastelee aihetta väripsykologin näkökulmasta ja kertoo, mitä värien asiantuntijalla, Faber Birrenillä on sanottavana värimieltymyksitä ja persoonallisuuden piirteistä. Tämä kirja tarkastelee värejä fyysisyyden, mentaalisuuden ja spirituaalisuuden sopusointuisesta kokonaisuudesta. 12 €

AURAT
Edgar Caycen tutkielma värien merkityksestä. Kirjassa käsitellään auraan liittyviä asioita sekä selvitetään värien merkitykset esiintyessään auroissa. "Niin kauan kuin muistan, olen nähnyt värejä ihmisten yhteydessä. En milloinkaan ajattele ihmisiä yhdistämättä heitä heidän auraansa." 8 €

 

JALOKIVET JA EDGAR CAYCE
Kirjassa avautuu uusia näkökulmia jalokivien, kivien ja metallien mystiseen maailmaan. Kirjan sisällöstä mainittakoon: 22 kiven, jalokiven ja metallin tieteelliset ja okkulttiset ominaisuudet. Kiven, jalokiven tai metallin valinta omaan käyttöön. Egyptin kivet. Kivenlouhijan huomioita. Lapislatsuli. Egyptin kivet. 16,50 €

 

UNET - ALITAJUNNAN KIELI
Tämä teos on käsikirja Edgar Caycen unia koskevista psyykkisistä tulkinnoista varustettuna kommentaareilla, jotka voivat auttaa lukijaa tulkitsemaan omat unensa. Kirjassa on käytännöllisiä ohjeita unien tulkintaan: Unien perustyypit. Caycen ohjeita siitä, miten unien kanssa työskennellään. Yhteyden saaminen yliminään. Caycen tulkintoja omista unistaan. Psyykkisiä yhteneväisyyksiä Jungin psykoanalyysiin. Käytännöllistä tietoa unisymboliikasta. 16,50 €

MUSIIKIN SILTA
Näyttää siltä kuin musiikkia olisi aina ollut olemassa ja että ihminen olisi aina ilmaissut sen avulla perustarpeitaan ja tunteitaan. Monista Caycen selityksistä ilmenee, että musiikin värähtelyistä löytyy tie mentaaliin, fyysiseen ja spirituaaliseen sopusointuun. Kirjassa käsitellään musiikin vaikutusta eri elämäntilanteissa ja sen parantavia ja henkisesti kehittäviä vaikutuksia. Kirjassa avautuu uusia ulottuvuuksia musiikin maailmaan. 16,50 €

takaisin kirjaluetteloon