Leo Hilden: Gotama Buddha

Gotama Buddha ei jättänyt minkäänlaista kirjoitettua testamenttia opistaan. Hänen oppilaansa säilyttivät sen elävänä suullisen tradition kautta, joka välittyi sukupolvelta toiselle. Kirjassa edetään järjestelmällisesti Gotama Buddhan viitoittamaa polkua. Opetuspuheet ovat valtaosaltaan Pali-kaanonista käännettyjä ja liittyvät kiinteästi Buddhan opettamaan henkiseen tiehen. Mukana on myös arkipäivän varalle tekstejä, joiden tehtävänä on opastaa ihmisiä eri tilanteissa. Buddha on välttänyt puheissaan metafyysisiä pohdiskeluja ja tähdentää "tässä ja nyt" - kokemusta ja siihen liittyvien ongelmien ratkaisuja.

Kirjan tekijä Leo Hilden on tunnettu hypnoterapeutti. Hän on myös perehtynyt itämaiseen ajatteluun ja ihmisen eri puoliin pitkäaikaisen terapiatyön ja jatkuvan tutkimisen kautta. Hän on tutkinut buddhalaisuutta nuoresta pitäen ja opiskellut sanskritin ja palin kieliä. ja on vuonna 1947 perustetun Buddhismin ystävät ry:n perustajajäsen ja kunniapuheenjohtaja. Kirjaa ei ole aikaisemmin julkaistu.

130 sivua, 20,-