Edouard Schure: Krishna

Mahabharatan suurenmoiseen runoelmaan lisättyä Bhagavad-Gitaa pidetään yhtenä maailman pyhimmistä kirjoista, joka sisältää Krishnan opin koko puhtaudessaan. Mahabharata edustaa yleistä ja Bhagavad-Gita vihittyjen traditiota. Krishna eli muinaisessa Intiassa. Hän oli viisauden opettaja ja filosofi, joka ohjasi monien kansojen kohtaloita.

56 sivua, 10,-