Brian Snellgrove: Kirlian-aura - kuva näkymättömästä

Kirjassa kerrotaan Kirlian-kuvauksesta ja esitetään havainnollisia esimerkkejä ja tutkimustuloksia. Näköaloja laajempaan ja syvällisempään luonnon tutkimiseen. Kirjan tekijä on tutkinut alaa yli 30 vuotta.

142 sivua, 20,-