T. Subba Row - teosofi ja vedantafilosofi

T. Subba Row oli eräs Intian suurimmista okkultisteista ja aikansa huomattavia teosofeja. Hän oli perin pohjin tutkinut eri filosofisten koulukuntien kirjoja ja käsityksiä.

72 sivua, 12,-