T. Subba Row: Bhagavad-Gitan filosofiaa

Bhagavad-Gitan syvällisen filosofian todellista merkitystä on vaikea löytää. Muinaiset viisaat kätkivät todellisen tiedon vertauskuvallisiin teksteihin ja tekstien taakse. Kirjaa tutkiessaan lukija vakuuttuu siitä, että hän ei ole löytänyt ainoastaan syvää viisautta, vaan viisauden ytimen. Lukijan silmien eteen vyöryvät aurinkokunnan synnyn valtava panoraama ja korkeimmat jumalhierarkiat, jotka aikaansaavat luomistapahtumat. Kirjassa selvitetään, mikä ihminen on, hänen taistelunsa katoavaisen ja katoamattoman välillä sekä osoitetaan tie, joka vie ihmisessä olevan jumalallisen puolen voittoon ja jalostaa alemman osan.

150 sivua, 8,-